TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
             * THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT : ACB MCCB MCB ELCB RCCB CONTACTOR RELAY …..
            * THIẾT BỊ PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN : Đèn báo, Nút nhấn, Công tắc xoay, Công tắc hành trình, Relay điều khiển, Đồng hồ Volt, Đồng hồ Amper, Chuyển mạch Volt, Chuyển mạch Amper, Biến dòng, Đầu Coss các loại …
            * THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN : Timer, Relay bảo vệ quá dòng, Relay bảo  vệ  mất  pha, Relay bảo vệ quá thấp áp, Relay bảo vệ chống dòng rò, Relay bảo bệ chống chạm đất, Relay điều khiển nhiệt độ, Relay điều khiển ẩm độ, Senso từ, Senso quang, Bộ điều khiển tụ bù, Inverter, Khởi động mềm, Bộ điều khiển lập trình …
            * TỤ BÙ HẠ THẾ : Tụ khô, Tụ dầu, Tụ sáp …
LS Industrial Systems : ACB ABE ABS ABN ABH ABL ABE-G GBN FTU FMU ATU ETU EBE EBS EBN EBH EBL BKN BKN-b BKH BS32 RKN RKP RKS 32Gra 32GRh 32KGRa 52Gra 102FR MC MT GMC GTH INVETER …
SHIHLIN Electric : BM BP BPH BHA BHL NV NVB BL S-P MS-P TH-P RC-111 MR-80L PB2 PB3 ...

Bảng giá LS, Bảng giá Shihlin, Bảng giá mitsu, Bảng giá Schneider, bảng giá Fuji, Bảng giá Yongsung, Bảng giá Kacon, Bảng giá Idec, Bảng giá ANV, Bảng giá ABB, Bảng giá Hanyong, Bảng giá Tụ Bù, Bảng giá Đồng Hồ - đèn báo,

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU