TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS

MCCB 3P ABE 803b 500A, 600A (42KA)

Mã: ABE 803b 500A, 600A

Giá: 4,790,000 VND

Xem hình 

ABE 803b 500A, 600A (42KA)

Áp dụng bảng giá ngày 15/09/2010