TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS

MCCB 3P ABS 803b 500A, 600A (65KA)

Mã: ABS 803b 500A, 600A

Giá: 6,320,000 VND

Xem hình 

ABS 803b 500A, 600A (65KA)

Áp dụng bảng giá ngày 15/09/2010