TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TỔNG ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS

MCCB 2P ABN 52C 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A (30KA)

Mã: ABN 52c 10A, 15A, 20

Giá: 0 VND

Xem hình 

ABE 52b 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A (10KA)

Áp dụng bảng giá ngày 15/09/2010